Inne

Narzędzia z serwisu

karta postów

Multimetr jest to dość mocno zespolone urządzenie pomiarowe, które posiada możliwość pomiaru różnych wielkości fizycznych. Nazwa ta wzięła się z zastosowania, mianowicie multimetry stosowane są najczęściej w elektrotechnice do opisania wszelkich urządzeń zawierających co najmniej jeden amperomierz, woltomierz, omomierz. Cechą dosyć charakterystyczną multimetrów jest sposób prezentacji odpowiedniego pomiaru, to znaczy, że zawsze na tym samym elemencie wyjściowym, przy użyciu przykładowego wskaźnika wychyłowego napędzanego siłą w multimetrze analogowym czy też wyświetlacza LCD lub LED sterowanego mikroprocesorowo w multimetrze, możemy poprzez interfejs elektroniczny dostawać odpowiednie dane przekazane do naszego komputera. Mamy także takie pojęcie jak ,,nowoczesne multimetry??, które potrafią realizować kilka pomiarów naraz przykładowo wartości napięcia i jego częstotliwości, zapamiętywana jest wraz z mierzoną wielkością wyznaczanego pomiaru.

Instruktarz związany z multimetrem.                                         

W sposób oczywisty, by uniknąć porażenia prądem elektrycznym bądź uszkodzeniami przyrządu i innych urządzeń, zaleca się jednak bardzo uważne przeczytanie i przestrzeganie wszelkich uwag eksploatacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Jeśli chcemy uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa, należy korzystać z multimetru jedynie w odpowiednich warunkach i w sposób zgodny z instrukcją obsługi. Pamiętajmy, że wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby. Warto pamiętać, że uziemienie przyrządu chronione jest przez przewód ochronny kabla sieciowego. Jeżeli chcemy uniknąć porażenia prądem elektrycznym, powinniśmy zawsze zapewnić prawidłowe uziemienie multimetru. Uziemienie możemy stworzyć przez podłączenie kabla zasilającego do gniazdka sieciowego z kołkiem uziemiającym. Jednak pamiętajmy, że przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń, upewnijmy się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione. Należy też pamiętać, że napięcia powyżej 300VAC może być mierzone tylko w obwodach izolowanych od sieci. W takich obwodach jednak też, mogą pojawiać się krótkotrwałe przepięcia, dlatego to konstrukcja multimetrów ale z serii DM3000 zapewnia odporność na impulsy przepięciowe o wartości 2500

Karta Post Card.karta postów

Zaprezentowana tutaj karto to POST (Power-On self-test) card. Jest to nowoczesny sposób na efekt przeprowadzanego testu naszej płyty głównej (POST), dzięki współpracy karty diagnostycznej możemy w prosty sposób odczytywać kody błędów, które pozwolą nam zidentyfikować przyczynę poprzez sprawdzenie ich znaczenia w specjalnej tabeli. Karta ta w szczególności używana jest kiedy komputer albo nie jest w stanie załadować swojego systemu operacyjnego, albo zatrzymuje się z zupełnie czarnym ekranem bądź też płyta główna niestety ale generuje rozpoznawczych sygnałów dźwiękowych. Jest to urządzenie przede wszystkim diagnostyczne nieraz o bardzo dużych możliwościach. Wykorzystując je, możemy bez problemu zyskać dwukrotnie przy zaledwie połowie wysiłku. Kiedy nasz sprzęt padnie włączone zostaje zasilanie, BIOS w tedy przeprowadza podstawowy test na obwodach systemu, pamięci. Przeprowadza się w tedy także krótki test klawiatury, karty grafiki, dysku twardego, napędu stacji dyskietek itd. Następnie karta analizuje wstępnie konfigurację systemu czy też inicjalizuje ustawienia wejścia/wyjścia (I/O). W ostatnim kroku, jeśli nie wystąpiły problemy, zostaje odpowiednio rozpoczęty proces ładowania systemu operacyjnego. Najpierw jednak na początku sprawdzane zostają najważniejsze i najbardziej kluczowe podzespoły. Jeśli skan pójdzie nie tak, komputer natychmiast odmówi kolejnych kroków rozpoczętego procesu testowania i uruchamiania bez reakcji i informacji na ekranie. Przy okazji zostają sprawdzane podzespoły, które i tak nie mają aż tak dużego znaczenia dla komputera, dlatego są sprawdzane w następnej kolejności. Gdy i tym razem test się nie powiedzie, to użytkownikowi wyświetlone zostają komunikaty o zaistniałej, sytuacji. Jeżeli jednak mamy jakiś problemy podczas trwania testu, gdy dotyczy ona niezbędnych podzespołów, a nie zostajemy o tym poinformowani komunikatem na ekranie, jest to najlepszy moment by, zainstalować kartę POST. Automatycznie poda ona kod błędu, który spowodował przykładowe zatrzymanie pracy komputera i z pomocą tabeli, poznamy przyczynę problemu.

Dziękujemy za udostępnienie materiałów http://www.laptop……ter.pl/onas/item/59-urz%C4%85dzenia-diagnostyczne